Generaattori

LoL Name Generator

Paras League of Legends summoner-nimen generaattori. Generaattori lisää automaattisesti erikoismerkit League of Legends -nimisiin nimiin ja tarkistaa, ovatko he vapaat.

Tämä lisää erikoismerkkejä nimiin ja tarkistaa, ovatko ne käytettävissä.

Luettelo kaikista isoista ja pienistä erikoismerkistä, jotka ovat sallittuja League of Legends -sarjassa ja jotka näyttävät englantilaisilta kirjaimilta.

Pienet kirjaimet: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Ylempi tapaus: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Symbolit: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 20. elokuuta 2019 kello 18.35 UTC