Generator

Generator nazw LoL

Najlepszy generator nazw League of Legends. Generator automatycznie doda znaki specjalne do nazw League of Legends i sprawdzi, czy są one dostępne.

Spowoduje to dodanie specjalnych znaków do nazw i sprawdzenie, czy są one dostępne.

Lista wszystkich wielkich i małych liter specjalnych, które są dozwolone w nazwach przywoływaczy League of Legends i wyglądają jak angielskie litery.

Małe litery: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Duże litery: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Symbolika: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 29 maja 2020 15:39 UTC