Oluşturucu

LoL İsim oluşturucu

En iyi League of Legends isim oluşturucusu , oluşturucu otomatik olarak League of Legends isimleri için özel karakterler ekler ve hangisinin kullanıma uygun olduğunu & bedava olduğunu gösterir.

Bu isime özel karakterler ekleyecek ve uygunsa gösterecek

Efsaneler Ligi efsane adlarına izin verilen ve ingilizce harfler gibi görünen tüm büyük ve küçük harflerin bir listesi

Küçük harf: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Büyük harf: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Semboller: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 17 Ekim 2019 01:31 UTC