Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp về quy tắc thay đổi tên người triệu tập League of Legends.


Các câu hỏi thường gặp
GitHub is my pefered option. Otherwise you can contact me on Reddit, Facebook or Twitter. Please include the URL the bug occured on and as much information as possible. GitHub - Reddit - Facebook - Twitter
Danh sách sẽ cập nhật khoảng một lần mỗi giờ. Một rescan đầy đủ được thực hiện mỗi tuần.
Nếu một tên đã được thực hiện bởi một tài khoản, bạn chỉ có thể lấy nó thông qua một thay đổi tên. Những tên này được hiển thị với một nền màu xanh lá cây. Nếu một người dùng hiện tại không lấy tên, bạn có thể mang tên đó trên một tài khoản hoàn toàn mới. Những tên này được hiển thị với một nền màu xanh.
Nếu tài khoản bị cấm, nó có thể được hiển thị như là miễn phí với một nền màu xanh lá cây, tuy nhiên nó sẽ vẫn không có sẵn vô thời hạn trừ khi Riot thay đổi chính sách của họ trên các tài khoản bị cấm. Riot's stance.
Các ký tự tối thiểu cho tên của Liên Minh Huyền Thoại là 3. Bạn có thể đặt khoảng cách giữa các ký tự để sửa lỗi này. "GG" ❌ "G G" ✔
Tất cả múi giờ đều ở dạng UTC. Sử dụng công cụ chuyển đổi múi giờ này để điều chỉnh chúng theo giờ địa phương của bạn.
Thông thường tên được làm sạch vào lúc nửa đêm UTC. Tuy nhiên, trong một số trường hợp tôi đã tìm thấy nó đã mất 48 giờ. Kiểm tra vài giờ một lần vào ngày được liệt kê.
Không. Tất cả các tên đều được quét tự động.
LoLNames.GG isn't endorsed by Riot Games and doesn't reflect the views or opinions of Riot Games or anyone officially involved in producing or managing League of Legends. League of Legends and Riot Games are trademarks or registered trademarks of Riot Games, Inc. League of Legends © Riot Games, Inc.Last updated 05:05 Ngày 19 tháng 4 năm 2019 UTC