Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
1435PX CrownguardEUW1061Kiểm tra ngay
4086Igor BaltyskiLAS1058Kiểm tra ngay
4104트롤협회대표KR961Kiểm tra ngay
4448주 땡KR903Kiểm tra ngay
1446SakυraEUW869Kiểm tra ngay
4474MelroseRNA843Kiểm tra ngay
8tarobeiJP841Kiểm tra ngay
3840D4M2X0EUW771Kiểm tra ngay
4294mąke a messTR766Kiểm tra ngay
4460The Magic FiddleBR748Kiểm tra ngay

Last updated 04:43 Ngày 16 tháng 12 năm 2019 UTC