Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
3778Toucan CelesteEUW2004Kiểm tra ngay
4377Nolife FynnEUW1857Kiểm tra ngay
4378ĄdLEUW1412Kiểm tra ngay
4375ιyxEUW1347Kiểm tra ngay
4068NoStressPlssBR1137Kiểm tra ngay
4059IPMagazine NA1097Kiểm tra ngay
1151ZipTR1083Kiểm tra ngay
4294Não me PykereBR1039Kiểm tra ngay
4230Prettiest LUDAKR1017Kiểm tra ngay
1151NyxWulfNA1007Kiểm tra ngay

Last updated 05:57 Ngày 20 tháng 10 năm 2019 UTC