Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
4498Nolife FynnEUW2701Kiểm tra ngay
4720Toucan CelesteEUW2347Kiểm tra ngay
4829EipaLAN2040Kiểm tra ngay
4804ιyxEUW1877Kiểm tra ngay
4636AnneDLEUNE1869Kiểm tra ngay
4614ÂnneEUW1692Kiểm tra ngay
1151ZipTR1679Kiểm tra ngay
4050RudikunEUW1579Kiểm tra ngay
4561레오나는레모나KR1548Kiểm tra ngay
1633NEETJP1533Kiểm tra ngay

Last updated 22:15 Ngày 20 tháng 1 năm 2021 UTC