Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Rank
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
786Nolife Fynneuw1727Kiểm tra ngay
1626Toucan Celesteeuw1598Kiểm tra ngay
4059IPMagazine na1097Kiểm tra ngay
4021 ιyxeuw1088Kiểm tra ngay
3866Seo Juhyuneuw977Kiểm tra ngay
3784Rename Summonerkr899Kiểm tra ngay
3614Não me Pykerebr872Kiểm tra ngay
3002NyxWulfna863Kiểm tra ngay
1413tatsrojp853Kiểm tra ngay
779Ziptr806Kiểm tra ngay

Last updated 04:11 Ngày 22 tháng 4 năm 2019 UTC