Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
1159Nolife FynnEUW2447Kiểm tra ngay
761Toucan CelesteEUW2270Kiểm tra ngay
4614IPMagazineEUW1676Kiểm tra ngay
4081ιyxEUW1655Kiểm tra ngay
4627EipaLAN1532Kiểm tra ngay
1152ZipTR1466Kiểm tra ngay
3376Yuumi Bot eGirlBR1414Kiểm tra ngay
4627RudikunEUW1348Kiểm tra ngay
1633NEETJP1346Kiểm tra ngay
4627GD LoveNA1308Kiểm tra ngay

Last updated 16:21 Ngày 03 tháng 7 năm 2020 UTC