Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
1625Toucan CelesteEUW2188Kiểm tra ngay
1219Nolife FynnEUW2184Kiểm tra ngay
4492IPM AnneDLEUW1527Kiểm tra ngay
4481ιyxEUW1424Kiểm tra ngay
4381MoFo Top MadameBR1300Kiểm tra ngay
3592ZipTR1247Kiểm tra ngay
1633NEETJP1195Kiểm tra ngay
4451Cao Zuò GuàiNA1180Kiểm tra ngay
1151NyxWulfNA1159Kiểm tra ngay
4086Igor BaltyskiLAS1142Kiểm tra ngay

Last updated 03:54 Ngày 23 tháng 2 năm 2020 UTC