Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
4498Nolife FynnEUW2300Kiểm tra ngay
4498Toucan CelesteEUW2220Kiểm tra ngay
4497AnneDLEUW1588Kiểm tra ngay
4289ιyxEUW1492Kiểm tra ngay
4295Miss KawaiiBR1341Kiểm tra ngay
4506ZipTR1317Kiểm tra ngay
1633NEETJP1266Kiểm tra ngay
4497GD LoveNA1235Kiểm tra ngay
3838RudikunEUW1208Kiểm tra ngay
4533EipaLAN1178Kiểm tra ngay

Last updated 23:36 Ngày 08 tháng 4 năm 2020 UTC