Điểm cao

Summoner Level Điểm cao

Cấp summoner hàng đầu trong League of Legends!

Theo dõi ai có cấp độ summoner cao nhất trong League of Legends. Điểm số cao có thể được hiển thị trên toàn thế giới hoặc được sắp xếp theo khu vực. Xem bảng xếp hạng cấp summoner.

Currently has the highest summoner level in the world at level !

Bảng xếp hạng này cập nhật ít nhất một lần mỗi ngày. Đánh dấu trang này và kiểm tra lại sau để biết các cập nhật mới. Ngoài ra, hãy kiểm tra trình kiểm tra tên người triệu tập hoặc danh sách các tên sắp hết hạn sắp tới .

Xếp hạng Solo
Biểu tượng
tên người triệu hồiKhu vựcCấp độCấp độ hiện tại
3778Toucan Celesteeuw1843Kiểm tra ngay
4227Nolife Fynneuw1734Kiểm tra ngay
1630AnneDLeuw1292Kiểm tra ngay
4107ιyxeuw1275Kiểm tra ngay
4059IPMagazine na1097Kiểm tra ngay
4030Não me Pykerebr1033Kiểm tra ngay
4072Midnight Girlbr1027Kiểm tra ngay
4241Ziptr1007Kiểm tra ngay
3784Prettiest LUDAkr1005Kiểm tra ngay
4218NyxWulfna1003Kiểm tra ngay

Last updated 15:34 Ngày 22 tháng 8 năm 2019 UTC