Generator

LoL Generator de Nume

Cel mai bun League of Legends generator de summoner. Generatorul o sa adauge automat caractere speciale la numele de summoner si va verifica daca este disponibil

Această unealtă va adăuga automat caractere speciale la numele de invocator și va verifica disponibilitatea lor.

O listă cu toate caracterele speciale mari si mici care sunt utilizabile în numele de invocator și arata ca litere din alfabetul englez.

Litere mici: àáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿąćęıłńœśšźżžƒ

Majuscule: ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞŸĄĆĘIŁŃŒŚŠŹŻŽ

Simboluri: ª º ß ˆ ˇ ˉ fi fl µ μ

Last updated 23 Ianuarie 2021, 08:33 UTC